Limited Edition

Phiên bản giới hạn Fossil là các sản phẩm được thiết kế đặc biệt lấy cảm hứng từ nhân vật, sự kiện hoặc chủ đề nào đó như Bộ sưu tập Tết con rồng, Hogwarts, DC comics, Marvel comics, The Flash, v.v. Các sản phẩm cũng được sản xuất với số lượng giới hạn trên toàn thể giới. Mặt lưng sản phẩm được đánh số thứ tự sản xuất.